Novinka: Nekonečné dáta už od 15 eur!
Toto chcem

Vyskúšaj zadarmo v appke

Oddelený predaj roamingu v EÚ

Späť

PV krajinách Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Veľkej Británii môžeš bez zmeny svojho čísla využívať za určitých podmienok roamingové dátové služby od iného poskytovateľa roamingových služieb.

Využitie roamingových dátových služiebv EÚ od alternatívneho poskytovateľa roamingových služieb

Pripojenie na internet ti zabezpečí a zaúčtuje tebou vybraný poskytovateľ roamingových služieb v zahraničí, napríklad formou predaja predplateného objemu dát. Pre roamingové hovory, SMS a MMS zostaneš zákazníkom Radosti. Podrobné informácie o možnostiach využívania tejto služby získaš od poskytovateľa roamingových služieb, u ktorého sa chceš pripojiť na internet.

Viac o internete v EÚ

Prechod k alternatívnemu poskytovateľovi roamingových služieb v EÚ, ak chceš od alternatívneho poskytovateľa dlhodobo využívať aj dátové roamingové služby

Ak sa rozhodneš pre túto možnosť, dátové roamingové služby ti bude účtovať za tebou vybraný poskytovateľ roamingových služieb. V krajinách EÚ sa tak staneš jeho zákazníkom. Pre služby v národnej sieti a pre roaming mimo EÚ zostávaš zákazníkom Radosti.

Zistiť viac o alternatívnom poskytovateľovi

Dôležité informácie

Prechod k inému poskytovateľovi roamingu je pri oboch možnostiach bezplatný. Pri prechode k inému poskytovateľovi dátových roamingových služieb si ponecháš svoje súčasné číslo mobilného telefónu a používaš to isté mobilné zariadenie.

Otázky a odpovede

 • Podrobné podmienky oddeleného roamingu

  Využitie internetu v EÚ od alternatívneho poskytovateľa roamingových služieb

  V danej krajine si vyberieš poskytovateľa roamingových služieb, od ktorého chceš krátkodobo využívať internet a ktorý túto službu poskytuje. Pri využití tejto služby nie je podmienkou, aby O2 podpísalo s alternatívnym poskytovateľom roamingových služieb zmluvu. Dôležitá je hlavne zmena nastavenia prístupového bodu (APN) na „euinternet". Musíš si manuálne pridať tento APN v rámci nastavení tvojho mobilného zariadenia. Poplatok za využívanie internetu platíš vybranému poskytovateľovi roamingových služieb podľa jeho podmienok. Počas celej doby využívania tejto možnosti však zostávaľ pre ostatné roamingové služby - hovory a SMS/MMS - zákazníkom Radosti (O2). Po návrate na Slovensko si v prípade, že dátuješ z národneho roamingu, prepíš, prosím, APN na o2internet manuálne.

 • Prechod k alternatívnemu poskytovateľovi roamingu v rámci EÚ, ak chceš od alternatívneho poskytovateľa dlhodobo využívať dátové roamingové služby

  Vyberieš si alternatívneho poskytovateľa roamingu, od ktorého chceš využívať dátové roamingové služby v rámci EÚ a uzavrieš s ním zmluvu. Podmienkou uzavretia tejto zmluvy je to, že tento alternatívny poskytovateľ roamingu má uzavretú zmluvu o oddelenom predaji roamingu s O2. Pre ostatné služby, vrátane roamingu mimo Európskej únie, zostávaš stále zákazníkom Radosti (O2). Pri ceste do krajín Európskej únie nie je potrebné meniť nastavenia v mobilnom zariadení. Pokrytie máš také isté ako pri poskytovaní roamingu od Radosti (O2). Dátové roamingové služby ti spoplatní alternatívny poskytovateľ roamingu podľa svojej ponuky.

  Pri návrate naspäť na Slovensko sa číslo automaticky opäť pripojí k sieti Radosť a opäť využívaš služby Radosti.

  Podrobné informácie ako prejsť k alternatívnemu poskytovateľovi roamingu v rámci Európskej únie ti poskytne tento alternatívny poskytovateľ.

  Roamingovú ponuku poskytovateľa služieb môžeš začať využívať do 24 hodín od uzavretia zmluvy s týmto poskytovateľom.

  V prípade prenesenia telefónneho čísla k inému operátorovi v rámci Slovenska bude zrušené nastavenie oddeleného roamingu. Pre opätovné využitie roamingových služieb od alternatívneho poskytovateľa je potrebné ho znovu kontaktovať.

 • Zoznam krajín, v ktorých môžeš využiť oddelený roaming

  Oddelený roaming môžeš využívať v týchto krajinách:

  Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia.