Vyskúšaj zadarmo v appke

Súhlas „Online reťaz tolerancie a solidarity“

Späť

Súhlas so zverejnením obrazovej podobizne a hlasovej nahrávky

Odoslaním videa v rámci výzvy „Online reťaz tolerancie a solidarity“ udeľujem spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník súhlas s použitím mojej podobizne a zvukového záznamu môjho hlasu v kampani s názvom „Pride 2022“. Tento súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu trvania kampane, ktorá bude mediálne nasadená od 22. 07. 2022 do 31. 07. 2022 a časť výstupov bude použitá v online priestore a na interné účely bez časového obmedzenia.