Vyskúšaj zadarmo v appke

S Radosťou máš aj
poriadny roaming

EÚ Roaming máš k Radosti aktivovaný automaticky. S Radosťou teda voláš, SMSkuješ a MMSkuješ v celej EÚ, v Gibraltári, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Veľkej Británii (ďalej zjednodušene aj ako „EÚ“) za ceny ako na Slovensku. Hovory prijímaš úplne zadarmo.

Pri využívaní EÚ Roamingu pre teba zároveň platia zásady primeraného využívania.

Rozdelenie krajín
do tarifných zón

Na účely spoplatnenia roamingových a medzinárodných služieb
a sú krajiny rozdelené do tarifných zón:

Zóna 1 Česko, Rakúsko, Maďarsko, Írsko, Poľsko, Veľká Británia, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus*, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Francúzska Guyana, Nemecko, Gibraltár, Grécko, Guadalupe (Francúzsko), Island, Taliansko, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Martinik (Francúzsko), Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Réunion (Francúzsko), Rumunsko, San Maríno, Slovensko**, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Vatikán (Taliansko)
Zóna 2 Albánsko, Andorra, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Faerské ostrovy, Havaj, Moldavsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, USA, Kanada, Austrália, Čína, Egypt, Indonézia, Izrael, Keňa, Nový Zéland, Nigéria, Omán, Panama, Filipíny, Rusko, Saudská Arábia, Srbsko, Singapur, Spojené arabské emiráty, Taiwan, Thajsko, Grónsko, Katar, Juhoafrická republika, Južná Kórea
Zóna 3 Bielorusko, Guernsey, Jersey, Severné Macedónsko, Monako***, Ostrov Man a ostatné krajiny sveta
Zóna 4 Volanie z lietadiel (OnAir), volanie z lodí (MCP), satelitné siete
Zóna Ukrajina Ukrajina

* Na severnom Cypre je možné využívať iba roamingové služby tureckých operátorov, preto sú tieto služby spoplatnené cenami ako v Turecku.
** Platí pre volania, SMS a MMS v roamingu.
*** Platí len na volania, SMS a MMS do zahraničia, roamingové služby sú spoplatnené v Monaku ako v Zóne 1 v prípade pokrytia cez francúzskych operátorov, cez Monaco Telecom je spoplatnenie podľa Zóny 3.

Volania a SMS/MMS
do zahraničia

S ľubovoľným programom Radosť

Zóna VOLANIA SMS MMS
Zóna 1 0,05 €/min.* 0,05 €* 0,05 €*
Zóna 2 0,50 €/min. 0,10 € 0,24 €
Zóna 3 1,00 €/min. 0,10 € 0,24 €
Zóna 4 3,50 €/min. 0,10 € 0,24 €
Zóna Ukrajina 0,10 €/min. 0,05 € 0,24 €

*Cena platí pre programy Malá a Veľká Radosť po vyčerpaní voľných jednotiek v rámci programu, s Nekonečnou Radosťou voláš a posielaš správy do Zóny 1 neobmedzene.

Volania v roamingu

S ľubovoľným programom Radosť

Volania v roamingu sú účtované sekundovou
tarifikáciou od prvej sekundy pri prijatých volaniach
a po 30 sekundách pri odchádzajúcich volaniach.

Na stránke Zoznam roamingových partnerov je
uvedený zoznam roamingových partnerov s
aktuálne dostupnými službami.
Volanie medzi dvomi zónami je spoplatnené podľa
ceny vyššej zóny. Podrobnosti o volaniach v
roamingu nájdeš v cenníku.

Odchádzajúce volanie a prichádzajúce
volanie v roamingu – Zóna 1
V rámci programu bezplatne, po
vyčerpaní voľných jednotiek 0,05 €/min.
Odchádzajúce volanie a prichádzajúce
volanie v roamingu – Zóna 2
0,50 €
Odchádzajúce volanie a prichádzajúce
volanie v roamingu – Zóna 3
2,50 €
Odchádzajúce volanie a prichádzajúce
volanie v roamingu – Zóna 4
10,00 €
Odchádzajúce volanie a prichádzajúce volanie v roamingu – Zóna Ukrajina 0,50 €
Volanie na Zákaznícku linku +421 949 949 933 v roamingu spoplatnené podľa tarifných zón
Volanie na bezplatnú Zákaznícku linku +421 949 949 989 (informácie o roamingu, najmä
o roamingových poplatkoch za hlasové
volania, SMS, MMS, za iné dátové služby)
0,00 €

SMS a MMS v roamingu

S ľubovoľným programom Radosť

Medzinárodné SMS a roamingové SMS možno
zasielať len do siete operátorov, s ktorými má
Poskytovateľ uzavretú roamingovú zmluvu, t. j.
nachádzajú sa v aktuálnom zozname roamingových
partnerov Poskytovateľa na stránke Zoznam
roamingových partnerov.

Pri zasielaní SMS/MMS do siete operátora, ktorý nie
je uvedený v príslušnom zozname, Poskytovateľ
nemôže garantovať jej doručenie, takáto SMS/MMS
však bude napriek nedoručeniu spoplatnená.
Podrobnosti o odosielaní a prijímaní SMS a MMS v
roamingu nájdeš v cenníku.

Odoslanie SMS a MMS v roamingu – Zóna 1 V rámci programu bezplatne, po
vyčerpaní voľných jednotiek 0,05 €
Odoslanie SMS a MMS v roamingu v Zóne 2, 3, 4 0,35 €
Príjem SMS/MMS v roamingu 0,00 €
Odoslanie SMS v roamingu – Zóna Ukrajina 0,10 €
Odoslanie MMS v roamingu – Zóna Ukrajina 0,24 €

Dáta v roamingu

S ľubovoľným programom Radosť

Pri používaní internetu v mobile si pod 1 MB
dát môžeš predstaviť približne:

 • Jednu necelú navštívenú webovú stránku (priemerná stránka má veľkosť 3 MB)
 • alebo 15 e-mailov bez prílohy,
 • alebo 2 e-maily s prílohami,
 • alebo 30 chatovacích správ.
Prenos dát v EÚ Roamingu v Zóne 1
(účtovací interval: 1 kB)
Účastník môže využívať dáta v EÚ ako na
Slovensku až do vyčerpania EÚ dátového limitu.
Následne čerpá dáta
s príplatkom vo výške 0,00186 €/MB.
Prenos dát v Zóne 2 a v Zóne Ukrajina
(suma 5,00 € zaúčtovaná
po prenesení 50 kB)
5,00 €/50 MB na deň
5,00 €/obnova 50 MB na deň
Prenos dát v Zóne 3, 4
(účtovací interval: 10 kB)
9,00 €/1 MB

Roaming
Datalimit

Pri využívaní internetu v zahraničí máš automaticky k dispozícii bezplatnú službu Roaming Datalimit, vďaka ktorej si ľahšie ustrážiš účty a nikdy, bez tvojho súhlasu, neprekročíš nastavený limit 50 € za presurfované dáta

VIAC O SLUŽBE

Roaming na lodiach
a v lietadlách

Ak často lietaš po svete, prečítaj si viac o roamingu v lietadlách. Ak sa chystáš na plavbu do vôd medzinárodného roamingu, pozri si našu stránku venovanú roamingu na lodiach.

ROAMING V LIETADLÁCH ROAMING NA LODIACH

Sprav si Radosť a prvých
7 dní máš zadarmo!

Veru tak, Nekonečnú Radosť dostaneš na 7 dní úplne zadarmo.
Počas tohto obdobia si môžeš vybrať, aký program budeš po jeho
uplynutí využívať, alebo si Radosť zrušíš.

Otázky a odpovede

 • Objem voľných dát pre programy Radosť
  Program Malá Radosť Veľká Radosť Dátová Radosť Nekonečná Radosť
  Objem voľných dát v SR a v Zóne 1 2 GB 8 GB Neobmedzene (po prekročení 100 GB bude rýchlosť prenosu dát spomalená na 2 Mbit/s pre sťahovanie a 1 Mbit/s pre odosielanie dát) Neobmedzene (po prekročení 100 GB bude rýchlosť prenosu dát spomalená na 2 Mbit/s pre sťahovanie a 1 Mbit/s pre odosielanie dát)
  Objem voľných dát v Zóne 1 bez príplatku 5,3 GB 10,6 GB 15,8 GB 21,1 GB
  EÚ dátový limit 5,3 GB 10,6 GB 15,8 GB 21,1 GB
  Maximálna rýchlosť dátového prenosu (odosielanie a prijímanie dát) 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s

  Nekonečná Radosť na 7 dní zadarmo je program Nekonečná Radosť, ktorý môže Účastník získať na obdobie 7 dní bezplatne.
  Po prekročení objemu voľných dát, ktoré sú v Zóne 1 bez príplatku, budú Účastníkovi účtované v rámci Zóny 1 príplatky vo výške 0,00186 €/MB.

 • Zásady primeraného využívania služieb v EÚ

  V celej EÚ využívaš dáta bez akýchkoľvek príplatkov až do veľkosti objemu dát stanovenej v časti „Objem voľných dát pre programy Radosť“.

  Aby sme však zabránili zneužívaniu alebo neobvyklému používaniu EÚ Roamingu na iné účely ako pravidelné cestovanie, môžeme ti nielen pri prekročení stanovených limitov ale aj pri nedodržaní zásad primeraného využívania účtovať k domácim cenám roamingové príplatky vo výške nepresahujúcej 0,0264 € za minútu odchádzajúceho hovoru, 0,0048 € za minútu prichádzajúceho hovoru, 0,0048 € za SMS a 0,00186 € za MMS alebo za MB.

  K zneužívaniu a neobvyklému používaniu EÚ Roamingu dochádza najmä vtedy, ak tvoja spotreba v krajinách EÚ a tvoj pobyt v týchto krajinách v sledovanom období prevláda nad domácou spotrebou a pobytom v domácom štáte.

  Pred uplatnením akéhokoľvek roamingového príplatku ťa vopred informujeme, takže ťa na cestách nič neprekvapí.

 • Ako si aktivujem roaming?

  Roaming máš aktivovaný automaticky.

 • Ako funguje využívanie internetu v Zóne 2?

  50 MB v Zóne 2 využívaš za 5 €.

  Dáta sú spoplatnené po prenesení prvých 50 kB. Objem predplatených dát je možné využiť do konca dňa do 23:59:59 SEČ.

  Automatickú obnovu 50 MB na deň v Zóne 2 je možné deaktivovať zaslaním bezplatnej SMS v tvare OBNOVAZ2 D na číslo 99222.

  V prípade aktivovaných roamingových dát a deaktivovanej automatickej obnovy je možné používať jednorazovú obnovu dát zaslaním bezplatnej SMS v tvare OBNOVITZ2 na 99222.

  Automatickú obnovu je možné kedykoľvek opäť aktivovať zaslaním SMS v tvare OBNOVAZ2 A na číslo 99222.

 • Ako sú spoplatnené presmerované volania?

  Čo je to podmienené presmerovanie volania v roamingu?
  Ide o presmerovanie na iné telefónne číslo v rámci Slovenska cez sieť roamingového partnera, v prípade že neodpovedáš, si mimo dosahu, máš obsadené alebo bol odmietnutý prichádzajúci hovor.

  Ako je spoplatnené?
  Za podmienené presmerovanie volania v roamingu zaplatíš súčet ceny prichádzajúceho volania do siete roamingového partnera a odchádzajúceho volania na zvolené číslo podľa príslušnej zóny. Hlasová schránka je pri podmienenom presmerovaní zablokovaná. Ak bol tvoj telefón vypnutý, po jeho zapnutí dostaneš informáciu o čísle volajúceho.

  Nepodmienené presmerovanie volania v roamingu
  Za nepodmienené, teda okamžité presmerovanie v roamingu zaplatíš rovnako ako za odchádzajúce volanie zo siete Radosť (resp. siete O2 Slovensko).

 • Čo mám robiť, ak sa chcem vyhnúť roamingu?

  Ak sa na Slovensku pohybuješ v blízkosti štátnych hraníc a chceš sa vyhnúť zbytočnému prihláseniu sa na cudziu sieť a s tým súvisiacimi poplatkami za mobilnú komunikáciu v sieti zahraničného operátora, odporúčame nastaviť si v menu mobilného telefónu režim manuálneho výberu siete (podľa návodu na obsluhu mobilného telefónu). Ak si na Slovensku nastavíš manuálny výber siete, v zahraničí pre využívanie služieb musíš nastaviť automatický výber siete, alebo manuálne vybrať požadovanú sieť zahraničného operátora.

 • Ako zistím dostupnosť roamingu v krajine?

  Nájdeš ju na stránke Zoznam roamingových partnerov. Rovnako si môžeš pozrieť dostupnosť jednotlivých služieb pre roaming v lietadlách, roaming na lodiach alebo pokrytie signálom roamingových partnerov.

 • Čo mám robiť, ak nechcem využívať internet?

  Ak nechceš využívať internet v iných krajinách, jednou z možností je vypnutie dát v telefóne. Túto možnosť nájdeš v nastavení v položkách Sieť alebo Bezdrôtová komunikácia. O úplné zablokovanie dátových prenosov môžeš požiadať na chate vpravo dole na tejto stránke alebo cez Kontaktný formulár.

  Ak máš smartfón s OS Android
  Roamingové dátové prenosy si zablokuješ priamo v menu Nastavenie – Bezdrôtové pripojenia a siete pod položkou Mobilné siete – Dátové služby pri Roamingu. Ďalšou možnosťou je stiahnuť si miniaplikáciu Data Enabler widget, ktorú si umiestniš na domovskú obrazovku a pohodlne pomocou nej podľa potreby vypínaš a zapínaš dátové prenosy.

  Ak máš smartfón s iOS
  Dáta si môžeš zablokovať priamo v menu Nastavenie - Všeobecné - Sieť, kde sa zobrazí ponuka nastavení. Ak chceš v iPhone vypnúť iba dátové prenosy v roamingu, urobíš tak v nastavení pod položkou Dátový roaming.

  V prípade, že si zablokuješ dáta v roamingu, nezabudni si ich po príchode na Slovensko opäť povoliť.

 • Ako zistím, že využívam roaming a aké sú ceny?

  Po prekročení hraníc dostaneš informáciu o cenách v roamingu formou Uvítacej SMS. Kompletnú informáciu o roamingu a roamingových cenách ti poskytneme aj po zavolaní zo zahraničia na bezplatnej linke +421 949 949 989. V prípade, že si neželáš po prekročení hraníc dostávať od nás informácie o cenách formou Uvítacej SMS, môžeš o zrušenie zasielania požiadať napísaním na chat vpravo dole na tejto stránke alebo cez Kontaktný formulár . Posielanie informácií o cenách v roamingu ti na základe žiadosti opätovne aktivujeme.

 • Do ktorých krajín môžem zasielať MMS?

  Roamingové MMS môžeš zasielať do sietí operátorov v krajinách, ktoré nájdeš v zozname sietí pre medzinárodné MMS.

 • Kvalita služieb

  EU Roaming využívaš za podmienok, ktoré sú rovnako výhodné, ako podmienky ponúkané v domácej sieti, najmä pokiaľ ide o kvalitu služieb. Kvalitu roamingových služieb ovplyvňuje viacero faktorov, ktoré nie sú pod kontrolou O2, a to napríklad generácie sietí a sieťové technológie, ktoré poskytuje roamingový partner v navštívenom štáte, jeho úroveň pokrytia, dostupná kapacita a podobne. Následkom rôznej úrovne týchto faktorov môžeš v rámci EÚ roamingu pociťovať horšiu kvalitu služieb, než ti poskytujeme v domácej sieti.

 • Informácie o službách s pridanou hodnotou v roamingu

  Využívanie služieb s pridanou hodnotou môže v roamingu podliehať spoplatneniu vyššími sadzbami. Tieto sadzby sú určené cenou, ktorú O2 účtuje roamingový partner za tvoje volania na čísla týchto služieb. Každý roamingový partner si sám určuje, ktoré služby s pridanou hodnotou bude spoplatňovať špeciálnou sadzbou.

  Služby s pridanou hodnotou môžu zahŕňať volania na čísla informačných liniek, zákazníckych liniek, prémiových služieb, služieb s rozdelením poplatkov, ako aj na skrátené čísla a volania na účet volaného. Orientačný prehľad čísiel, ktoré môžu podliehať zvýšenej sadzbe

 • Informačné SMS v roamingu

  Po prekročení hraníc dostaneš bezplatne nasledovné informácie formou SMS:

  • Uvítaciu SMS s informáciami o cenách v roamingu
  • SMS s informáciami o službách s pridanou hodnotou
  • SMS s informáciami o tiesňových službách v krajinách Zóny 1

  Uvítacie SMS s cenami sú zasielané vo všetkých krajinách s dostupnou službou roamingu. SMS s informáciami o službách s pridanou hodnotou a o tiesňových službách sú zasielané len v krajinách EÚ a EHP. Ak si nepraješ dostávať niektorú z uvedených SMS, môžeš si zrušiť ich zasielanie. SMS s informáciami o tiesňových službách nie je možné si zrušiť.

 • Ako sa vyhnem neočakávaným poplatkom za roaming?

  V rámci krajín EÚ využívaš roaming za domáce ceny a pokiaľ neprekročíš EÚ dátové limity a EÚ roaming využívaš v primeranej miere, neočakávané poplatky môžu vzniknúť v prípade, že využívaš služby s pridanou hodnotou.  Viac informácií o službách s pridanou hodnotou.

  Roaming na Ukrajine a v Zónach 2, 3 a 4 je spoplatňovaný vyššími cenami, a preto, ak nechceš služby využívať, odporúčame vypnúť si dátové prenosy podľa  tohto postupu. Ak chceš dátové služby využívať, ale obávaš sa vysokých poplatkov, s aktívnou službou Roaming datalimit ti žiadne prekvapenie nehrozí.

  Ceny roamingových služieb na lodiach a v lietadlách (Zóna 4) nepodliehajú EÚ regulácii ani v prípade, že ide o cestu v rámci krajín EÚ. Využívaním roamingu na lodiach a v lietadlách vzniká riziko vysokých poplatkov. V prípade, že cestuješ loďou a nechceš využívať dátové služby, zablokuj si dátové prenosy v roamingu v nastaveniach tvojho telefónu alebo si dátové služby úplne vypni. Ak tak neurobíš, riziko vysokých poplatkov hrozí aj v prípade, že nebudeš dátové služby aktívne využívať. Tvoj smartfón totiž môže využívať dátové služby na pozadí napríklad za účelom aktualizácie aplikácií. Dáta sa čerpajú aj v prípade prichádzajúcich e-mailov a správ cez chatovacie aplikácie.

  V prípade, že cestuješ lietadlom, na ktorom sú dostupné roamingové služby, ponechaj si zapnutý letový režim počas celej cesty, pokiaľ tieto služby nechceš využiť.