Vyskúšaj zadarmo v appke

Zoznam roamingových partnerov

Späť

So službou roaming môžu všetci zákazníci Radosť prijímať a uskutočňovať hovory v sieťach roamingových partnerov (v tabuľke). Zároveň môžu zákazníci prijímať SMS správy bezplatne a odosielať ich za výhodnú cenu.

Krajina Operátor Názov na displeji Odchá-
dzajúce hovory
VoLTE
Odch. a prich. hovory v LTE sieti
Prijaté hovory SMS
posielanie
/prijímanie
MMS
posielanie
/prijímanie
Prenos dát LTE 5G

 

Viac informácií nájdete v kompletnom cenníku.